PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

KOMAG se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na obsah internetových stránek předmětu Komunikační agentura (KOMAG)

STAV SOULADU

Uvedené webové stránky jsou plně v souladu požadavky stanovenými zákonem č. 99/2019 Sb. a mezinárodním standardem přístupnosti WCAG 2.1. Webové stránky jsou aktualizovány a dále vyvíjeny za dodržování postupů a zásad přístupnosti tak, aby se s jejich obsahem mohli seznámit i uživatelé se specifickými potřebami. 

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Prohlášení bylo vypracováno dne 28. 08. 2020 na základě vlastního posouzení. 

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Návštěvníkům webu je k dispozici uživatelská podpora, kterou mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu kazik@utb.cz v případě dotazů či problémů spojených s přístupností webu.

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou uživatelské podpoře, má návštěvník možnost obrátit se na obsahového správce webu prostřednictvím e-mailu gartnerova@utb.cz.

Tento web není oficiální stránkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jedná se o web předmětu Komunikační agentura.
Obsahový správce: gartnerova@utb.cz Technický správce: kazik@utb.cz Prohlášení o přístupnosti