Skrz Prsty

Skrz Prsty jsou mladým studentským festivalem, který každoročně otevírá kontroverzní společenská témata a poukazuje na problémy, o nichž se lidé často bojí mluvit. Cílem projektu je vzbudit zájem široké veřejnosti, vyvolat diskuzi a otevřít tak oči těm, kteří vytváří nesmyslné hranice mezi dobrem a zlem, mezi přijatelným a nepřijatelným. Festival zahrnuje workshopy a přednášky s řečníky, projekce dokumentu a doprovodný program.

LETOŠNÍ ROČNÍK

Během posledních desítek let se neustále ženeme dopředu za novými technologiemi a vymoženostmi, které nám usnadňují život. Díky tomu za sebou zanecháváme tuny odpadu, plastů, které příroda nedokáže zpracovat. Konáme tak tedy dál v domnění, že nám nic nehrozí. S tímto životním stylem si ale neuvědomujeme jaké to může mít do budoucna následky.

Šestý ročník festivalu Skrz Prsty chce ukázat, že existuje hranice a je třeba trochu zpomalit. Jako lidstvo jsme se dostali do bodu, kdy si od naší mateřské planety nezodpovědně bereme, co se nám zlíbí a vracíme jí to zpět drastickým způsobem. Ohrožujeme tím nejen vlastní život, ale i život těch, kteří nejsou schopni se bránit a nezbývá jim nic jiného, než se přizpůsobit. S letošním ročníkem chceme tento problém dostat do širšího povědomí, přiblížit lidem pojem FAST LIFE a poukázat na hrozby, které jsou s tímto pojmem spojeny. Hlavně však chceme ukázat, že existují způsoby jako je recyklace nebo zero waste, díky kterým lze hrozbám předejít. A proto společně otevřeme debatu na toto téma a pomůžeme lidem k tomu, aby začali více přemýšlet nad vážností situace, a možná i změnili svůj životní postoj.

Datum akce: 20. 3. 2019
www.skrzprsty.cz

Facebook
Instagram