Skrz Prsty

Skrz Prsty jsou mladým studentským festivalem, který každoročně otevírá kontroverzní společenská témata a poukazuje na problémy, o nichž se lidé často bojí mluvit. Cílem projektu je vzbudit zájem široké veřejnosti, vyvolat diskuzi a otevřít tak oči těm, kteří vytváří nesmyslné hranice mezi dobrem a zlem, mezi přijatelným a nepřijatelným. Festival zahrnuje workshopy a přednášky s řečníky, projekce dokumentu a doprovodný program.
Letošní ročník
Výživné, bolestné a často i osobní téma o bylině, která má na jedné straně v Česku obrovskou základnu rekreačních uživatelů a na straně druhé je trnem v oku úřadům vymáhajícím doposud nekompromisní protidrogový zákon. Tématem pátého ročníku bude KONOPÍ. Rostlina využívaná lidstvem po tisíce let je posledních šedesát let pronásledovaná jako smrtící narkotikum. Chceme tedy zapomenuté znovu připomenout, oprášit znalosti rozmanitého využití konopí, ať už to je v lékařství, potravinářství nebo průmyslu. Na závěr dne bychom rádi otevřeli debatu o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech vymáhání protidrogových zákonů a formou panelové diskuze hledali nové, racionální řešení regulace konopí.
Další odonž festivalu probíhající celý týden bude rozdělena na několik přednášek po základních školách a zaměřená na principy tzv. Harm reduction přístupu k drogám, který doporučují mezinárodní odborníci na prevenci v užívání omamných látek. Jde o edukativní přístup v otázce komunikace s žáky, pokus o nevytváření symptomu “zakázaného ovoce”, nýbrž informovat o reálných zdravotních rizicích spojených s užíváním kterékoli psychoaktivní látky a vybídnout k případnému navštívení psychologa a tedy řešení problémového chování. Důraz je tedy kladen, jak už anglický název připomíná, na snížení zdravotních rizik potencionálních uživatelů.
K této příležitosti vyvíjíme s grafiky a programátory aplikaci s offlline obsahem a online diskuzním rozhraním, která by mohla pomoci informovat, včas varovat a předejít tak rizikovému zneužívání.
 
Ačkoliv se budeme téměř neustále bavit o omamných látkách, rádi bychom, aby si naši návštěvníci z přednášek něco odnesli, proto nebudou v místě konání dostupné ani drogy legální (alkohol, tabákové výrobky apod.)
 
Pátý ročník festivalu proběhne  7. března 2017.