proFMK

Projekt proFMK, na rozdíl od ostatních projektů, nemá jeden vytyčený cíl a událost, ke které by celý rok směřoval, projekt funguje kontinuálně po dobu obou semestrů. Hlavní myšlenkou projektu je propojovat studenty Fakulty multimediálních komunikací a podporovat komunitu, která zde přirozeně vzniká. Také se staráme o externí komunikaci naší fakulty skrz sociální sítě, výstavy a expozice (například na přehlídce designu Designblok). V letošním roce jsme se také stali pravou rukou nově vzniklé fakultní galerie G18.