Cena Salvator

Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje je již tradičním oceněním za mimořádné činy, jakožto záchranu života, zdraví nebo pomoci v nouzi druhým.Oceňování je udělováno lidem ze Zlínského kraje, dárcům, dětem a záslužným projektům. Získat ocenění Cena Salvator znamená mít status odvahy a statečnosti. Cílem projektu je ukázat, že i v dnešní době existují hrdinové, a vyjádřit jím tímto poděkování za jejich mimořádné činy. Smyslem celého projektu je šířit mezi obyvatele již zmiňované hrdinské chování v krizových situacích a podpořit tak myšlenku pomoci druhým. Letošní Cena Salvator je již 15. ročníkem a pořádají ho studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Termín konání akce: 21.března 2018