Cena Salvator

Projekt Cena Salvator se každoročně koná proto, aby ocenil ty, kteří se nějakým způsobem zasloužili o záchranu ať už osoby, či majetku.

Tento projekt se ve Zlíně konal již po třinácté. Probíhá pod záštitou Zlínského kraje, což mu dodává na prestiži. Soutěžilo se hned v několika kategoriích, které pomohly ocenit nejen ty, kteří si pomoc lidem zvolili jako své povolání. Vedle záchranářů, policistů a hasičů se na galavečeru udělovaly ceny i obyčejným občanům a dokonce i dětem a celým projektům. Součástí projektu je i Den Salvatora určený převážně dětem. Ty se mohou podívat, jak ve skutečnosti hasiči, záchranáři a policisté při záchraně lidského života pracují.

Jako každý rok bylo účelem projektu ocenit hrdinské činy a ochotu pomoci druhým a možná i inspirovat k tomu, podat pomocnou ruku příteli v nouzi.