Cena Salvator

Studentský neziskový projekt, jehož hlavním posláním je ocenit pravé hrdiny, kteří zachraňují životy lidem okolo nás. Ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel je udělováno členům integrovaného záchranného systému Zlínského kraje a občanům. Cílem projektu je vyzdvihnout práci složek IZS, poukázat na mimořádné činy občanů, vyjádřit jim poděkování a v neposlední řadě šířit myšlenku pomoci druhým a osvětu v chování v krizových situacích.